Privacyverklaring
Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Privacyverklaring klant- en leveranciersadministratie

N.A.G. B.V.
Soldaatweg 30
1521 RL
Wormerveer
Telefoon: + 31 (0)75 68 77 034
Email: info@nag.nl
KvK: 34298011
BTW: NL8192.07.639.B.01

Datum: 13-06-2018
Bekijk ons online privacyverklaring.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Graag maakt N.A.G. B.V. u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

N.A.G. B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam / Geslacht / Adresgegevens / Telefoonnummer / E-mailadres / Bankrekeningnummer / Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in mails, correspondentie en telefonisch.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat N.A.G. B.V. uw persoonsgegevens moet verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

N.A.G. B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. N.A.G. B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

N.A.G. B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Direct marketing

Als u regelmatig bij N.A.G. B.V. bestelt, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het aan de man brengen van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeld link onderaan iedere mailing.

Bent u eenmalig klant bij ons, dan zullen wij u alleen reclameberichten toesturen als u ons daar vooraf uw toestemming voor heeft gegeven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

N.A.G. B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Functionele cookies:
CookieConsent.
Doel: Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein
Namen: CookieConsent.
Eigenschappen: Deze cookies worden na één jaar verwijderd of wanneer u deze handmatig verwijderd.
Delen: Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

Statistische cookies:
Google Analytics.
Doel: Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
Namen: _ga.
Eigenschappen: Deze cookies komen van Google, gegevens worden na twee jaar verwijderd.
Delen: Google deelt geen anonieme data met derden.

Google Analytics.
Doel: Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt en wordt gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen.
Namen: _gat, _gid.
Eigenschappen: Deze cookies komen van Google, gegevens worden na elke sessie verwijderd.
Delen: Google deelt geen anonieme data met derden.

Marketing cookies:
YouTube.
Doel: Registreert een uniek ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken op basis van geografische GPS-locatie.
Namen: GPS.
Eigenschappen: Deze cookies komen van YouTube, gegevens worden na elke sessie verwijderd.

YouTube.
Doel: Registreert een unieke ID die door Google wordt gebruikt om statistieken bij te houden over hoe de bezoeker YouTube-video's op verschillende websites gebruikt.
Namen: VISITOR_INFO1_LIV.
Eigenschappen: Deze cookies komen van YouTube, gegevens worden na acht maanden verwijderd.

YouTube.
Doel: Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's.
Namen: PREF.
Eigenschappen: Deze cookies komen van YouTube, gegevens worden na 179 dagen verwijderd.

YouTube.
Doel: Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien.
Namen: YSC.
Eigenschappen: Deze cookies komen van YouTube, gegevens worden na elke sessie verwijderd.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd.

Bent u wel klant bij ons geworden, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van twintig jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van twintig jaar komt overeen met de maximale periode waarvoor wij, indien schriftelijk overeengekomen, garantie verlenen. Om deze garantieverplichting na te kunnen komen moeten wij over de gegevens beschikken. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.
Zijn wij bij u klant geworden, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: N.A.G. B.V., Soldaatweg 30, 1521 RL, Wormerveer, 075-6877034 en info@nag.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

N.A.G. B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@nag.nl